3 de novembre de 2013

LA EMPRESA IDDINK s’hi encarrega

 Iddink

DDINK SPAIN S.L.U. és filial de l’empresa holandesa Iddink Groep, B.V. Iddink ofereix solucions professionals en l’àmbit del subministrament de materials escolars als centres, al professorat, als pares i als alumnes. Des del abril de 2011 treballem amb l’IES GELIDA. Els serveis d’ Iddink van destinats als alumnes d´ Educació Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius

interior iddink

Sistemes de reutilizació: ecoBooks
Iddink proporciona a l’Institut sistemes per controlar tots els procesos de reciclatge, alliberant als equips dels centres o AMPAs de les tasques de control, supervisió, manipulació, etc. En aquests centres oferim la possibilitat de que els alumnes, si ho desitjen, comprin els llibres nous o els llibres reutilitzats (ecoBooks).

 

Sobre ies

L’ AMPA és l’ entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares de l’ Institut. Compleix una funció social al reinvertir tots els seus beneficis al Centre segons les seves necessitats. El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ ensenyament que reben els nois i noies.