1 de gener de 2016

junta AMPA

PRESIDENCIA

Montse  Rovira

 

VICEPRESIDENCIA

Cristina  Tironi

 

TRESORERIA

Irene Vidal

 

SECRETARIA

Ana  Mititieri

 

VOCALS

Carlos Cano Pérez

Mireia Colet

Sobre ies

L’ AMPA és l’ entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares de l’ Institut. Compleix una funció social al reinvertir tots els seus beneficis al Centre segons les seves necessitats. El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ ensenyament que reben els nois i noies.