Manifest de la Comunitat Educativa de Gelida en defensa de l’Ensenyament Públic

En reunió mantinguda el 05/03/12 els representants de:

AMPA de la Llar d’Infants El Cérvol Blau
AMPA de la lar d’Infants El Montcauet
AMPA CEIP Les Fonts
AMPA CEIP Montcau
AMPA IES Gelida

Declarem, el nostre compromís i suport a la gran professionalitat i dedicació que part dels Equips Directius, professorat i personal no docent, es porta a terme des de fa anys en els Centres Escolars del nostre municipi, a favor d’ una escola públics, inclusiva, amb atenció a la diversitat i amb qualitat pedagògica.

Un model d’escola que cohesiona la nostra petita societat. Fites aconseguides des de l’esforç diari de tot el personal humà que treballa amb els nostres fills. Parlem de valors socials, humans, de solidaritat, però també
parlem d’excel·lència acadèmica i d’igualtat d’oportunitats.

Arribats a aquest punt, com a Comunitat Educativa ens neguem a fer passos enrere, el camí fet no ha estat fàcil
i ha costat molts esforços.
La línia engegada de retallades pel Departament d’Ensenyament, comença a afectar a Gelida, de forma important. Mesures aplicades sense criteris socials ni pedagògics, de forma indiscriminada, amb opacitat, sense llum ni taquígrafs, que afebleixen un dels pilar basics de la nostra societat: la formació dels ciutadans del futur, en igualtat de condicions, en una societat on no hi hagi ciutadans de primera ni de segona.

S’han mantingut dues entrevistes amb la Directora dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques, Sra. Montserrat Llobet Bach. La primera amb l’Alcalde i la Regidora d’Ensenyament de Gelida, on li van presentar una relació de mancances detectades en els diferents centres del poble i de la qual van sortir sense obtenir cap resposta concreta pel que fa a la resolució dels temes plantejats.

La segona entrevista, amb els representants de l’AMPA de l’IES Gelida que anaven a demanar en quina situació es trobava el projecte de millora i ampliació del Centre i en la qual tampoc es va concretar res, ni tan sols, si s’acabaria portant a terme aquest projecte que ja havia estat aprovat. Això sense entrar a valorar, en quina va
ser l’actitud de la Sra. Llobet en les dues entrevistes, oblidant en diferents moments que, a qui s’estava adreçant era a ciutadans i representants a qui ella esta obligada com a servidora publica a atendre amb correcció i respecte, en aquells dubtes i qüestions que amb respecte se li van proposar.

Davant aquesta situació, realment preocupant, per la deriva no només de retallades, sinó d’abandonament i distanciament que comencem a tenir, la Comunitat Educativa de Gelida decideix posicionar-se i fer públiques les mancances que tenim.

Demanem/Reclamem:

1. Des del dret fonamental dels nostres fills a una educació inclusiva en condicions i amb qualitat, i perquè així ens avala la Llei, un augment de recursos (plantilles i horaris) als EAP i als CREDA, per tal de fer les avaluacions dels alumnes pendents de valoració per part del CEDIAPE. La dotació arribada al municipi és totalment insuficient, sobre tot perquè encara hi ha alumnes sense dictamen i que van avançant en el període curricular, sense que tinguin el que per llei els pertoca (adaptacions curriculars, vetlladors, tutors, USEE) assumint els Centres i els professors tota la càrrega pedagògica.

2. Actualització de la Llei del Transport Escolar per tal que la definició del transport considerat “no obligatori”, i per tant, no gratuït, s’ajusti a la realitat social i demogràfica del país, s’adapti al territori d’aplicació, no s’exclogui a alumnes que realment el necessiten i s’obligui a les famílies a fer un esforç econòmic que moltes vegades no es podrà assumir. És obligació de tots, institucions i administració, facilitar i promoure l’accés a l’educació. Facilitant en tots els aspectes aquest accés a la educació. Fer el contrari seria el mateix que discriminar a aquestes famílies.

3. L’adaptació de la sisena hora des de el diàleg amb els professionals, dotantla amb continguts i mitjans. No volem que la escola sigui un “pàrking”.

4. Revisió del procés de previsió de places per al curs vinent, ja que l’actual sistema obliga a fer ara al març una previsió d’alumnes que repetiran el curs vinent.
Mancances Estructurals Llars d’infants: El Cérvol Blau i Montcauet
Malgrat no tenir competències directes el Departament d’Ensenyament sobre aquests centres, les darreres decisions pressupostaries presses pel Govern han afectat de la següent forma:
1. La retallada pressupostaria de les subvencions a les Llars d’Infants, farà que moltes famílies no pugin
accedir a aquest servei, amb la conseqüent previsió des de l’Ajuntament, de la pujada de la quota per família
per al curs vinent per als que encara puguin accedir.

2. La retallada dels ajuts familiars ha impedit que alumnes en risc d’exclusió social no puguin accedir en
igualtat de condicions a aquest servei.

3. A la Llar El Cérvol Blau també s’han detectat les següents mancances: rajoles del terra del pati aixecades,
funcionament defectuós de la calefacció, renegociació amb l’empresa de menjador del subministrament d’aigua.
Aquestes mancances estan informades a l’Ajuntament i pendent de resposta.

RECLAMACIONS EN DEFENSA DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC al “CEIP Les Fonts”:

1. Malgrat ser una construcció relativament nova, la escola Les Fonts presenta deficiències tècniques i
estructurals que s’haurien de reparar (goteres, humitats, basals als patis i a l’accés d’algunes aules).

2. Degut al augment d’alumnes urgeix fer l’ampliació del menjador escolar.

3. Per motius d’accessibilitat i seguretat es fa necessari que l’accés al Centre es faci per la banda contraria
per on s’està fent actualment.

RECLAMACIONS EN DEFENSA DE LÈNSENYAMENT PÚBLIC al “CEIP Montcau”:

1. Finalització de la diagnosi sobre les esquerdes aparegudes al Centre.

2. Signatura del conveni de manteniment entre Ajuntament i Generalitat pendent des de fa temps.

3. Renovació dels lavabos del Centre totalment obsolets després de 35 anys de funcionament. Es van arreglar a
càrrec de l’AMPA els WC d’EI3.

4. Construcció d’una escala i sortides d’emergència.

5. Revisió de la capacitat de la instal·lació elèctrica, per suportar la demanda actual, del sistema d’ADSL i
de la instal·lació de calefacció.

6. S’està en espera de resposta al problema que es va plantejar de la despigmentació que té el terra dels patis
nous.
RECLAMACIONS EN DEFENSA DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC A “L’IES Gelida”:

1. Reactivació del projecte de reforma i ampliació del Centre, projecte que actualment esta aturat i sense data de inici de la construcció. La situació actual es de urgència pel que respecta als espais per impartir classe, en els
cursos vinents serà d’emergència.

2. Concessió de la tercera línia de la ESO amb la dotació corresponent de professorat i espais dignes per fer
classes.

Aquesta relació de greuges de cada centre va més enllà del que com a Comunitat Educativa entenem, ha de ser una atenció integral a tot el municipi.

Com a reflexió :
Denunciem l’actitud del Departament envers els nostres Centres i respecte a l’ensenyament públic en general, atacant a un dels pilars bàsic per al futur de la societat: la igualtat d’oportunitats des de l’ensenyament. Afavorint amb les seves mesures, models educatius on els recursos van de forma indirecta a qui mes té, i amb una tendència a deteriorar de forma larvada però conscient l’ensenyament públic.

Mai s’haurien de fer retallades pressupostaries en un tema com l’ensenyament, això forma part del ABC més bàsic de qualsevol societat que aspiri a la igualtat d’oportunitats. Retallar en l’ensenyament públic és atacar també a la part més feble de la societat, aquella que no es pot permetre pagar ensenyament concertat i/o privat.
Escatimar recursos per a l’escola pública es abocar de forma directa a molts nens, nenes, nois, noies i joves al risc de l’exclusió social retallant-los oportunitats i per tant formant ciutadans de primera i de segona.

Retallar recursos a l’escola publica es escatimar mitjans per a molts nens, nenes, nois, noies i joves que tenen dictàmens específics i que precisen d’una ajuda i/o suport en el seu procés d’aprenentatge dins una escola inclusiva i per tant retallantlos oportunitats i abocant-los a la discriminació al no poder potenciar les seves
capacitats.

Amb les retallades en educació s’està minvant la qualitat a l’educació pública i alhora les oportunitats dels nens, nenes i joves a créixer en un entorn on es treballin tant els coneixements competitius i adequats com els valors que
conformen una societat sana i equilibrada: la igualtat d’oportunitats, el desenvolupament de les capacitats i competències personals, la solidaritat i la integració.

Aquest no és el nostre model d’escola. El model de l’escola a Gelida és un model proper a la seva realitat social, un model integrador, d’igualtat d’oportunitats, de potenciar capacitats i valorar l’esforç i la superació, des de la solidaritat.

Massa sovint s’ignoren els projectes pedagògics i les alternatives que han posat en marxa els mateixos centres escolars, i aquests esforços generats en els mateixos centres educatius, no només no son estimulats, sinó que son directament ignorats pel Departament i a vegades obstaculitzats.

És dret del nostres fills rebre una educació de qualitat i un deure de les administracions i institucions implicades garantir i promoure l’accés a aquesta educació pública de qualitat.
No parlem tant sols en termes econòmics, sinó d’implicació i saber fer, de tenir en compte les aportacions dels professionals, de les famílies i d’estar oberts, amb una bona voluntat per fer front a la fita comuna, a garantir aquest dret i a contribuir a solucionar el problema real que l’educació pública està patint arreu del nostre país, i
concretament al nostre municipi: GELIDA.

LA EMPRESA IDDINK s’hi encarrega

 Iddink

DDINK SPAIN S.L.U. és filial de l’empresa holandesa Iddink Groep, B.V. Iddink ofereix solucions professionals en l’àmbit del subministrament de materials escolars als centres, al professorat, als pares i als alumnes. Des del abril de 2011 treballem amb l’IES GELIDA. Els serveis d’ Iddink van destinats als alumnes d´ Educació Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius

interior iddink

Sistemes de reutilizació: ecoBooks
Iddink proporciona a l’Institut sistemes per controlar tots els procesos de reciclatge, alliberant als equips dels centres o AMPAs de les tasques de control, supervisió, manipulació, etc. En aquests centres oferim la possibilitat de que els alumnes, si ho desitjen, comprin els llibres nous o els llibres reutilitzats (ecoBooks).

 

13 Registres trobats

« Pàgina prèvia