PREMIS TREC

PREMIS TREC

de l’Ampa de l’Institut

XVI Convocatòria

 

El treball de recerca o TREC és un treball d’investigació

per tal d’arribar a algun coneixement nou sobre un

tema inèdit o poc explorat, que ha estat defensat

oralment davant d’un tribunal.

 

BASES

 

A QUI VA ADREÇAT

Poden optar a aquest premi tots els alumnes de segon de Batxillerat de l’Institut de Gelida que hagin presentat el seuTreball de Recerca el curs 2015-2016 i que hagin obtingut una nota igual o superior a un 8.  Els participants no poden presentar el treball a altres concursos que se celebrin al mateix poble.

EN QUINA LLENGUA

Els originals han de ser inèdits i han d’estar escrits en català o castellà. S’han de presentar en format digital.

INSCRIPCIONS

Els originals es presentaran a l’Institut de Gelida.
El període de presentació acaba el 17 de Març del 2016.

PRESENTACIÓ

Els originals es trametran via email al coordinador/-ora de Batxillerat de l’Institut Gelida, on s’haurà eliminat qualsevol identificació personal de l’alumne i on només constarà el títol de l’obra.
A banda del treball de recerca, els participants hauran de lliurar una íntesi del seu TREC (d’un màxim de dos fulls) on hi consti el següent: el tema, els objectius o les motivacions del treball, el procés d’elaboració, les conclusions i els resultats de la recerca.
Aquesta síntesi ha de ser redactada en forma d’article, amb un registre estàndard per tal que pugui ser publicada al programa de la Festa Major de Gelida. En aquesta síntesi només hi constarà el títol del treball i una capçalera indicant  “Treball de recerca de Batxillerat. Institut de Gelida”.

PREMIS

S’estableixen dos premis TREC:
– Un primer premi dotat amb 300 €
– Un segon premi dotat amb 200 €

–  Un accesit dotat amb 100€, si s’escau

 

A més, la síntesi dels treballs premiats es publicarà al programa de la Festa Major de Gelida.

JURAT

El jurat podrà declarar desert el premi del Treball de recerca.
El jurat estarà format per tres membres de l’AMPA de l’Institut de Gelida, la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Gelida, una persona de la Biblioteca J. Vila i Pascual de Gelida, un ex-alumne premiat TREC de l’Institut i un professor de l’Institut Gelida.

Cap membre de la Junta de l’AMPA pot ser familiar fins a segon grau de consanguinitat de cap dels participants.

VEREDICTE

El veredicte i lliurament de premis es farà en un acte públic a la Biblioteca J. Vila i Pascual de Gelida. La data serà el 22 d’Abril de 2016 a les 17h.

Tots els treballs presentats a la convocatoria obtindran un certificat de participació i un obsequi.

L’alumne guanyador haurà d’explicar breument la seva recerca durant l’acte de lliurament de premis.

NOTES

La biblioteca de Gelida incorporarà un còpia dels treballs guanyadors al fons de Col·lecció Local de la biblioteca.

Institut de Gelida

AMPA de l’Institut de Gelida

Biblioteca Jaume Vila i Pascual

 Ajuntament de Gelida.

                                                                                                        Gelida, a 26 de Gener del 2016